Оприлюднення інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

Для виробництва електричної енергії ТОВ "РОЗВИТОК СХІД" використовується виключно енергія сонячного випромінювання