top of page

Галерея

З кожним днем кількість світових запасів вугілля, нафти, газу, тобто все того, що служить нам сьогодні джерелом енергії, зменшуються. І в недалекому майбутньому людство прийде до того, що викопного палива просто не залишиться.

За даними фахівців всього за один тиждень на земну поверхню від Сонця поступає така кількість енергії, яка перевершує енергію світових запасів усіх видів палива.

В якості енергетичного джерела для сонячної енергетики використовується енергія сонячного світла, яку за допомогою спеціальних конструкцій, ми перетворюємо в електричну.

Закінчено будівництво нової сонячної електростанції близько села ------- ------------ району ------------- області

Будівництво нової сонячної електростанції близько села ---------- ----------- району -------------------- області

Сонячна електростанція близько села --------- в --------------- області працює з вересня 2018 року

bottom of page